Web

 

Med ca. 30 år på bagen med programmering har jeg løst utroligt mange forskellige programmeringsopgaver. På denne side kan du se eksempler (eksempel?) på min arbejdsmetoder.

Når jeg reflekterer over metode kan jeg se, det er en blanding af top-down overblik af programdele (modul), der kan udvikles hver for sig. Og som helst kan genanvendes til andre opgaver ved senere lejligheder. hvert modul udvikler jeg i en række iterative skridt, hvor løsningen af modulets opgave er endemålet, mens fleksibilitet og detaljer bliver til gennem iterationerne.

En iteration består af en (sommetider implicit) vurdering af, hvad der vil være logisk at bygge på næste gang, derefter et overblik over modulet som det er nu – inklusiv funktionstest. Først som tredje ben begynder jeg at skrive programkode. Fjerde ben er funktionstest, der består dels at jeg sikrer tidligere programmerede dele stadig virker, dels at nye funktionaliteter virker. Fjerde ben inkluderer også fejlrettelser.


Widget til WordPress: hent postnumre

Det her er et lidt længere indlæg om, hvordan man kan lave et widget, der ved hjælp af AJAX henter data fra en server og viser det til brugeren. Mit valg er faldet på at lave en widget, der kan slå bynavne op, når du har postnummeret. mere »

Share