apr 162016
 

Januar 2016 begyndte jeg at læse MBA på Aarhus Business School (BSS). Til en start er jeg begyndt ‘let’ med faget “Finans og Økonomistyring”.

Jeg valgte at starte på MBA ud fra en generel betragtning om, at jeg kunne bruge rigtigt mange penge og meget tid på at holde mine grundkompetencer vedlige uden reelt at differentiere mig fra “konkurrenterne”, dvs. andre IT konsulenter. MBA’en rykker i en helt anden retning end en række certificeringer i Microsoft Azure, PRINCE2,TOGAF, etc. Prismæssigt og tidsmæssigt er der forskel. Ikke så stor som man skulle tro, men en forskel. Tiden og udfordringen ved MBA er langt større end kurser og certificeringer. Det tilskriver jeg, at det er et nyt domæne (nye domæner, der er mange fag på MBA).

Konkrete muligheder

Med en MBA kan man som IT arkitekt bedre forstå forretningens behov og de ydre krav, der kommer udefra. På rapporteringssiden handler det om opfølgning af den værdiskabelse, som nye produkter skaber (eller gamle for den sags skyld). På plansiden handler det om at hjælpe med at vurdere, hvad der forretningsmæssigt skal til for at komme i mål med en ny forretningsmulighed. Med faget “finans og økonomistyring” på plads, så er forudsætningerne for at kvantificere omkostninger og benefits tilstede.

MBA’en anlægger et mere strategisk syn på, hvordan man agerer. Det er anvendeligt i porteføljestyringen, dvs. i prioriteringen af projekter og produkter på tværs af forretningsenheder og enkelt-”opportunities”.

Share
 Posted by at 11:21  Tagged with:

Sorry, the comment form is closed at this time.