mar 042013
 

Den 5. marts afholdt jeg et 1½ times introduktionskursus i LinkedIn for medlemmer af Tredjesal.

Mit fokus var på nogle få vigtige punkter:

  • Opbygning af netværk
  • Statusopdateringen
  • Profilen
  • Grupper
  • Virksomheder

Når jeg tænker opbygning af netværk tænker jeg bl.a. på størrelse, relationernes styrke, geografi og diversitet. Det skaber hen ad vejen et stort netværk, som kun kan udnyttes ved at bruge de indbyggede funktioner til at kategorisere netværket ved hjælp af Tags.

Statusopdateringen er i modsætning til Facebook regulær branding af mig som professionel. Det kan anvendes meget bredt. Og bliver det. Min erfaring siger mig, at den største effekt fås ved at tænke “Giver’s Gain”.

Selve profilen er dit online resume eller CV, som alle kan se. Selvfølgelig skal erfaringer og uddannelse med. Og meget mere: få hjælp i dit netværk til “endorsements” (påtegning, siger Google Translate, ?) og “recommendations” (anbefalinger).

En ny ting, som ikke var der sidst, jeg optimerede min side, er “Profile Strength”, der viser, hvor robust din profil er. Jo mere indhold, jo mere robust er profilen. Min profil er gammel og godt fyldt på, så jeg er allerede i toppen. Derfor kunne jeg ikke vise, hvordan LinkedIn beskriver, hvad du kan gøre for at forbedre din profil.

Grupper er grupper. Det er åbne eller lukkede grupper, der samler sig om et interesseområde. Medlemskab af en gruppe giver dig adgang til andre gruppemedlemmer. Nogle gange ender det med en del spam, og så dør den gruppe lige så stille! Det vigtige er dog, at du har et sted, hvor du kan demonstrere din viden ved at hjælpe andre medlemmer af gruppen. Du kan blive “Top influencer”.

Det sjove ved virksomheder er, at du kan følge, hvad der sker omkring en virksomhed på en måde, som ikke kan kontrolleres af virksomheden. Følger du en virksomhed, så får du besked, når der sker noget omkring denne virksomhed (jobskifter, f.eks.). Så vidt forstået kun det, der sker i dit udvidede netværk. Ellers vil det være uoverkommeligt at følge f.eks. IBM med flere hundredetusinde ansatte.

En lille gave til dig, der har læst hertil. Brug altid en privat mailadresse som din primære LinkedIn mailadresse. Hvis din virksomhed ikke er der i morgen, så har du stadig – endnu mere – brug for dit netværk. Du skal naturligvis have dine professionelle adresser knyttet til LinkedIn, så andre kan finde og forbinde.

Share

Sorry, the comment form is closed at this time.