aug 142012
 

CRUD er en betegnelse for fire grundlæggende handlinger, som man kan udføre på et noget. Det er i rækkefølge: Create (Skab), Read (Læs), Update (Opdater), og Delete (Fjern).

Når vi taler om grundlæggende handlinger, så er det handlinger, som vi næsten altid kommer til at programmere. Det gælder næsten uanset hvad vi laver. Derfor betegner vi det som et mønster (pattern). Det er måske nemmere at forstå som et liv: Det bliver skabt (Create), det bliver læst (Read) og ændrer sig (Update) gennem sin levetid, og til slut dør det (Delete). Se figuren herunder:

Når vi taler om CRUD, så taler vi også om objekter, dvs. noget afgrænset med bestemte egenskaber.

Create

Når vi opretter et objekt, så definerer vi objektet med bestemte egenskaber. For eksempel kan en adresse have egenskaberne:

 1. Gade: Rådhuspladsen
 2. Nummer: 1
 3. Postnummer: 8000
 4. By: Aarhus C

Read

Read henter objektets oplysninger. Altså, når vi har brug for adressen, så læser vi gade, nummer, postnummer og by

 1. Gade: Rådhuspladsen
 2. Nummer: 1
 3. Postnummer: 8000
 4. By: Aarhus C

Update

En opdatering af vores objekt betyder, at vi ændrer en eller flere af egenskaberne. Med en adresse er det oplagte, når vi flytter adresse. Dvs. en opdatering ser sådan ud:

 1. Gade: Rådhuspladsen bliver til Park Allé
 2. Nummer: 1 bliver til 1 (samme nummer tilfældigvis)
 3. Postnummer: 8000 bliver til 8100
 4. By: Aarhus C bliver til Aarhus C (samme bynavn – lige så tilfældigt)

Delete

Delete er den funktion, der fjerner objektet igen. Dvs. når vi fjerner adressen, så er der ikke nogen adresse bagefter!


Dette er en kort forklaring af CRUD = Create, Read, Update, Delete. Det er de fire funktioner et objekt kommer ud for i sin levetid, kan man sige.

Share

Sorry, the comment form is closed at this time.